Behandelingsovereenkomst

Een behandelingsovereenkomst wordt door beide cliënt en therapeut ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee waarop ze kunnen worden aangesproken. Met de ondertekening van deze behandelingsovereenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zal plaatsvinden. De bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst zijn beschreven op de behandelingsovereenkomst. Op deze behandelingsovereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Contactgegevens

Natuurlijke bron
Schoorswinkel 36
5421DP Gemert

Tel. 06-26889151
Email. Hennij Panhuijzen

Contact