Vijf natuurgerichte principes

We hebben onze vijf natuurgerichte principes:

  • Prikkeloverdracht
  • Energie
  • Drainage
  • Voeding
  • Psyche

Onze werkvormen zijn natuurgerichte werkvormen (natuurgeneeswijzen) en passen we toe in de context van onze vijf natuurgerichte principes. Voor onze vijf natuurgerichte principes geldt geen prioriteitsrangschikking. Onze vijf natuurgerichte principes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze vijf natuurgerichte principes zijn voor ons een model om onze uitleg te geven aan onze holistische benadering van onze cliënten.

  • Energie

Alles is energie. Alles is. Alles mag zijn. Alles is energie en energie is in alles. Alles is onlosmakelijk met elkaar verbonden. We maken deel uit van alles en alles maakt deel uit van ons. Alles is energie en energie gaat niet verloren. Energie is in ons gehele energiesysteem. Onze energiesystemen zoals energiecentra/chakra’s en energievelden/aura’s zijn onderdeel van ons gehele energiesysteem. Ons gehele energiesysteem kan in onbalans zijn. Klachten kunnen ontstaan. Aandacht voor balanceren van ons gehele energiesysteem en gezondheidszorg met aandacht voor energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche kan belangrijk zijn. Energie is onlosmakelijk verbonden met prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.

  • Prikkeloverdracht

Prikkeloverdracht is energie. Prikkeloverdracht is in ons gehele energiesysteem. Via onze hersenen wordt door overdracht van prikkels gecommuniceerd met andere delen van ons lichaam. Onze prikkeloverdracht kan in onbalans zijn. Klachten kunnen ontstaan. Aandacht voor balanceren van onze prikkeloverdracht en gezondheidszorg met aandacht voor energie, drainage, voeding en psyche kan belangrijk zijn. Prikkeloverdracht is onlosmakelijk verbonden met energie, drainage, voeding en psyche.

  • Drainage

Drainage is energie. Drainage is in ons gehele energiesysteem. Ons lichaam wordt regelmatig belast met materiële en energetische verontreinigingen, en deze verontreinigingen worden regelmatig afgevoerd. Onze drainage kan in onbalans zijn. Klachten kunnen ontstaan. Aandacht voor balanceren van onze drainage en gezondheidszorg met aandacht voor energie, prikkeloverdracht, voeding en psyche kan belangrijk zijn. Drainage is onlosmakelijk verbonden met energie, prikkeloverdracht, voeding en psyche.

  • Voeding

Voeding is energie. Voeding is in ons gehele energiesysteem. Via onze voeding worden onze lichaamscellen voorzien van de optimale moleculaire omgeving, vooral de optimale concentratie van stoffen, die normaal in ons lichaam voorkomen. Binnen de voedingsleer is er veel aandacht voor onze inname van gezonde essentiële stoffen zoals anti-oxidanten, eiwitten, koolhydraten, mineralen, vetten en vitaminen, en veel aandacht voor de toxiciteit van onnatuurlijke veranderingen die we aanbrengen in onze voeding en omgeving zoals afvalstoffen, elektromagnetische straling, genetische manipulatie, geneesmiddelen, houdbaarheidsmiddelen, insecticiden, pesticiden en vluchtige organische verbindingen. Onze voeding kan in onbalans zijn. Klachten kunnen ontstaan. Aandacht voor balanceren van onze voeding en gezondheidszorg met aandacht voor energie, prikkeloverdracht, drainage en psyche kan belangrijk zijn. Voeding is onlosmakelijk verbonden met energie, prikkeloverdracht, drainage en psyche.

  • Psyche

Psyche is energie. Psyche is in ons gehele energiesysteem. In de holistische mensvisie binnen de psychologie is ons gedrag resultaat van allerlei sociale, psychische en biologische factoren, die allemaal op elkaar inwerken. Ons gedrag kunnen we opvatten in de ruimste betekenis van het woord. Al onze activiteiten is gedrag. Onze psyche kan in onbalans zijn. Klachten kunnen ontstaan. Aandacht voor balanceren van onze psyche en gezondheidszorg met aandacht voor energie, prikkeloverdracht, drainage en voeding kan belangrijk zijn. Psyche is onlosmakelijk verbonden met energie, prikkeloverdracht, drainage en voeding.

 

Contactgegevens

Natuurlijke bron
Schoorswinkel 36
5421DP Gemert

Tel. 06-26889151
Email. Hennij Panhuijzen

Contact